REPREZENTANCI WIEDZY

Znaczenie reprezentantów „wiedzy” poczęło wzrastać, ugruntowało się co­raz bardziej przekonanie o ich możliwościach w realizowaniu postępowych przemian. Najpierw utopiści ukazywali olbrzymie możliwości czło­wieka regulującego swe sprawy w sposób moż­liwie jak najbardziej racjonalny, potem „ojciec pozytywizmu” Augustę Comte (związany przez pewien czas z słynnym francuskim utopistą Saint-Simonem) wykazał ścisłą łączność pomię­dzy umiejętnością prawidłowego myślenia i sku­tecznego działania (jego hasło „Wiedzieć aby przewidywać, przewidywać, aby działać” zrobiło wielką karierę), aż wreszcie de Candolle ogła­szając w latach siedemdziesiątych XIX w. dzieło pt. Historia nauki i uczonych dwu ostatnich stu­leci podkreślił rolę uczonych jako tych, którzy „dokonują odkryć i wynalazków, czyli ogólnie rzecz biorąc, realizują postęp”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)