REZERWA KADROWA

To jest właśnie rezerwa kadrowa pracowników naukowych. Jedną z charaktery- stycsmych cech struktury kadry naukowej jest fakt, że kobiety zajmują równorzędną pozycję wśród pracowników nauki i stanowią obecnie 37,5% ogólnej liczby naukowców. Są to liczby nieporównywalne z danymi większości krajów na świecie.Na obecnym etapie rozwoju nauki zagadnienie metod „wyławiania” osób utalentowanych we wszystkich stadiach naukowego szkolenia staje się coraz bardziej istotne i naglące. Poszukiwa­nie, szkolenie i koncentracja wysiłków osób uta­lentowanych uznane są za jedynie ważne ele­menty wzrostu jakościowego potencjału nauko­wego w Związku Radzieckim; pod koniec roku 1967 rząd uchwalił nową rezolucję na temat ulepszenia systemu szkolenia personelu nauko­wego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)