ROBOCZY DOKUMENT

Również i dokument roboczy przedłożony do dyskusji uczestnikom obrad w lipcu 1970 r. przez kierownika zespołu i jego zastępcę zawie­rał taką oto uwagę wstępną: „Pojęcie społecz­ności uczonych używane jest w wielu znacze­niach dla określenia zespołu uczonych lub tech­ników zajmujących się badaniami teoretyczny­mi lub praktycznymi; zespoły te tworzą grupy społeczne związane wspólnym wysiłkiem nau­kowym w zakresie współżycia społecznego, poli­tycznego lub gospodarczego; formy organizacyj­ne tych zespołów są różnorodne (akademie, uni­wersytety, instytuty, towarzystwa naukowe), podobnie jak i ich funkcje, których celem jest bądź praca badawcza, bądź wydawanie publi­kacji, bądź wreszcie współpraca z odpowiedni­mi instytucjami gospodarki narodowej lub tp.”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)