RÓŻNICE STRUKTURALNE INSTYTUCJI

Nic więc dziwnego, że socjolodzy i inni spe­cjaliści reprezentujący nauki społeczne zaczęli zajmować się od kilkunastu lat strukturą insty­tucjonalną nauki w nowoczesnych społeczeń­stwach. Różnice strukturalne instytucji nauko­wych usiłowano wytłumaczyć czynnikami poli­tycznymi, ekonomicznymi i klasowymi, a po­nadto próbowano powiązać pewne cechy cha­rakterystyczne systemów naukowych w różnych krajach z różnymi wynikami badań nad ich efektywnością. Stwierdzono więc, że jeśli pod­stawowe komórki w danym systemie cieszą się względnie dużą autonomią lub działają w opar­ciu o system racjonalnie scentralizowany, to w znacznej mierze określa to naukową wydaj­ność i szybkość, z jaką nowe dziedziny naukowe mogą się rozwijać. Podobnie także i miejsce za­wodowych naukowców w systemie organizacyj­nym zależy od elastyczności, z jaką systemy te przyjmują u progu swej działalności te kierun­ki badań, które nie mają charakteru ortodoksyj­nego, co w dalszym ciągu staje się podstawą za­stosowań mających charakter stymulujący twórczość naukową.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)