ROZSTRZYGAJĄCY SPOSÓB

W ten sposób rozstrzygający okazał się frag­mentaryczny punkt widzenia, tj. społeczne za­potrzebowanie na możliwie najbardziej wszech­stronną analizę zjawisk wiążących się z życiem społecznym. Ostatnio dopiero _ okazało się, ze w pracach nad wytyczaniem kierunku polityki naukowej uczestniczyć wanna pełna reprezenta­cja społeczności uczonych, skoro stało się jasne, że przyszłość człowieka zależy od rozwoju na­uki o człowieku, a nie tylko od rozwoju nauki o  przyrodzie i związanego z nim rozwoju tech­nicznego. Wzajemne przenikanie się obu tych typów nowożytnej nauki potwierdza wizję, któ­rą w swych — pochodzących z 1844 r. rę  opisach ekonomiczno-filozoficznych tak przedsta­wił Karol Marks: „Przyrodoznawstwo w przy­szłości wchłonie naukę o człowieku, podobnie lak nauka o człowieku wchłonie przyrodoznaw­stwo: będzie jedna nauka”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)