ROZWÓJ NOWOŻYTNEJ NAUKI

Rozwój nowożytnej nauki i techniki i coraz bar­dziej widoczny niedorozwój innych dziedzin ży­cia społecznego zrodziły przekonanie o istnieniu kryzysu cywilizacji, co każe zastanowić się głę­biej niż dotąd nad przyszłością społeczeństwa celowością dotychczasowych poczynań w za­kresie polityki naukowej. Jest to zjawisko wi­doczne ze szczególną ostrością zwłaszcza w wy­soko rozwiniętych społeczeństwach „konsump­cyjnych”, ale w świecie dzisiejszym wszystkie zjawiska są do tego stopnia współzależne, że także i kraje mniej zaawansowane żywią obawy co do swej niedalekiej przyszłości.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)