RZĄDY POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

Podczas gdy w XIX w. rządy poszczególnych krajów nie widziały potrzeby czynnego angażo­wania się w ten proces, po II wojnie światowej, gdy nauka stała się centralnym zagadnieniem polityki państwowej, instytucjonalizacja mię­dzynarodowego życia naukowego wiąże się nie­mal nierozłącznie ze sprawą międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych, a na plan pierwszy wysuwają się te problemy nau­kowe, które _ powiązane są z udoskonaleniami technicznymi. Dopiero teraz zagadnienie naro­dowych i międzynarodowych aspektów nauki nabrało szczególnej wagi, co staje się zrozumiałe w świetle całego kompleksu problemów, jakie łączą się z międzynarodową kooperacją życia naukowego, a więc np. z działalnością UNESCO, z projektem utworzenia międzynarodowego uni­wersytetu, z wzajemnym uznawaniem dyplo­mów wyższych uczelni wydawanych przez inne państwa, z koniecznością ujednolicenia świato­wego systemu informacji naukowo-technicznej itd.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)