SKROMNA CZĘŚĆ

Badania wykazały, że w 1963 r. istniało 150 to­warzystw, z których 54% liczyło 100—499 człon­ków i tylko jedno miało ponad 5000 członków. Ogólna liczba wszystkich członków w 115 to­ się otrzymują tylko skromną część aparatury, i to takiej, którą rozdaje się bez żadnego rozli­czenia, a głównie po to, aby podtrzymać prze­mysł państw rozwiniętych. Ponieważ dziedziny badań, gdzie ta aparatura może być wykorzysta­na, są ograniczone, kraje otrzymujące wspom­niane wyposażenie techniczne nie mają odpo­wiedniego personelu naukowego i technicznego, nie mają również koniecznych części zamien­nych. Import takiego wyposażenia stwarza sze­reg nowych problemów (dodatkowe inwestycje, organizacja obsługi itp.).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)