SPOSÓB MYŚLENIA

Sposób myślenia różniący się całkowicie od panującego na Zachodzie, przeniesiony z Chin kształtujący się dalej pod wpływem buddyzmu konfucjonizmu, zakorzenił się początkowo wśród arystokracji, mnichów buddyjskich i wo­jowników. Później, skutkiem popularyzacji na­uczania w okresie Edo pod panowaniem szogunatu, zapanował on w jeszcze szerszym stopniu, aby końcu stać się częścią integralną kulturo­wej spuścizny japońskiej. Tak więc aż do poło­wy XIX w. — jak wiemy — w Japonii istniały ugrupowania zajmujące się nauką klasyczną, li­czące prawie dziesięć stuleci, przy czym pod­kreślić trzeba, że nauka ta przemieniała się w coraz bardziej nowoczesną pod wpływem ka­pitalistycznych poglądów Zachodu.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)