SPRZECIW OBYWATELI

Taka władza napotka na pewno sprzeciw obywateli natomiast władza oparta na poszanowaniu opinii’ publicznej może być pewna posłuszeństwa oby­wateli, którzy chętnie podporządkują się decy­zjom, podjętym wspólnie na podstawie niczym nie skrępowanej wymiany myśli. Zalecone przez Sprata środki zaradcze wypły­wały z diagnozy, że źle się dzieje w państwie brytyjskim. Przekonanie to przebijało wyraźnie ze słów, które napisał w przedmowie do króla: „Przyczyniać się do powiększenia potęgi całego rodu ludzkiego i zdejmować zeń okowy błędów stanowi słuszniejszy tytuł do sławy niż rozsze­rzanie obszaru państwa i zakuwanie w łańcuchy podbitych narodów”. Jak widać nie tylko z tych słów, ale i z całego toku rozumowania, nie pomogło zastrzeżenie w statucie Towarzystwa, uchwalonym w 1663 r., w którym czytamy, że jego celem jest uprawia­nie nauk matematyczno-przyrodniczych, studio­wanie mechaniki oraz dokonywanie wynalaz­ków, nie zaś „paranie się zagadnieniem Bóstwa, metafizyką, etyką, polityką, gramatyką, retory­ką lub logiką”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)