STAŁY WZROST WYDATKÓW

Stałemu wzrostowi wydatków na oświatę w ogóle i na doskonalenie studiów uniwersytec­kich w szczególności towarzyszy troska, aby zmobilizować wszelkie potencjalne możliwości intelektualne tkwiące w każdym kraju. Stąd powszechna tendencja do rekrutacji możliwie najlepszych elementów na wyższe uczelnie. Gdy jednak kraje o ustalonym od dawna wysokim standardzie życiowym pozostały na ogół wierne tradycyjnej bazie rekrutacji studentów, to inne kraje sięgnęły do nowych źródeł, wiążąc często zasadnicze przemiany ekonomiczne z zupełną re­konstrukcją społeczną. Kiedy więc mówi się o     demokratyzacji wyższego nauczania, nie wolno zapominać, że według oficjalnych danycłi z 1967 roku  ilość studentów pochodzenia robotniczego waha się w Europie zachodniej od 4 do 26%, podczas gdy w krajach Europy wschodniej ilość ta wynosi odpowiednio 28—39%.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)