STAROŻYTNI

Starożytni pitagorejczycy, adepci Hipokratesa oraz współpracownicy aleksandryjskiego Muze­um związani byli podwójnym węzłem: przyna­leżnością do grona kapłanów lub (co najmniej) współwyznawców oraz kultywowaniem studiów mających na celu doskonalenie umiejętności in­telektualnych. I choć rola czynnika religijnego zanikła już wyraźnie w arystotelesowskim Li­ceum, to jednak długo jeszcze zdołał on utrzy­mać swoje znaczenie, czego dowodem są choćby średniowieczne klasztory związane z uprawia­niem nauki, a także szereg dzisiejszych uniwer­sytetów wyznaniowych (katolickich bądź pro­testanckich). Znane średniowieczne określenie paryskiej uczelni jako „wspólnoty uczących się i nauczających” (universitas magistrorum et scholarum Parisiis studentium) przenosi już wy­raźnie punkt ciężkości ku temu, co uważamy za typowe dla nowożytnych społeczności uczonych, a rzuca się w oczy jako cecha charakterystyczna włoskich akademii renesansowych oraz szeregu późniejszych (głównie siedemnastowiecznych) akademii francuskich i brytyjskich towarzystw naukowych — cechą tą jest zespołowość wysił­ków pewnego grona ludzi oddanych działalności pedagogiczno-badawczej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)