SYTUACJA UCZONYCH

Wszystko to sprawia, że sytuacja uczonych Trzeciego Świata daleka jest od ide­alnej.Toteż nic dziwnego, że konieczność ciągłych kontaktów z pozakraj owymi ośrodkami nauko­wymi, wyobcowanie z własnego środowiska, fa­scynacja wysokim poziomem obcych ośrodków itd. doprowadziły do masowej migracji tych uczonych do krajów zdolnych zapewnić im za­równo lepsze warunki pracy naukowej, jak i wyższy poziom życia. Ofiarą tego zjawiska, określanego mianem „drenażu mózgów”, padają kraje najuboższe, a sytuacja staje się coraz bar­dziej dramatyczna. Oto — dla przykładu — w 1968 r. osiedliło się w Stanach Zjednoczonych niemal 13 tysięcy pracowników naukowych i in­żynierów oraz z górą 3 tysiące lekarzy z krajów Trzeciego Świata, a w latach 1962—1968 wyemi­growały tam z Ameryki Łacińskiej z górą 53 tysiące wysoko wykwalifikowanych specjalis­tów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)