SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIE

Szczególne zainteresowanie tą właśnie sferą życia społecznego nie jest przypadkowe, skoro się zważy, że — wraz z innymi formami współ­życia różnorodnych grup społecznych — także i społeczności uczonych przeżywają głęboki kryzys związany z całokształtem aktualnych przemian ekonomicznych, społecznych i poli­tycznych. W zakresie struktury i funkcji spo­łeczności uczonych kryzys ten związany jest z trzema co najmniej zjawiskami:coraz wyraźniejszą profesjonalizacją zawo­du uczonego, jeszcze w bieżącym stuleciu wy­konującego swe funkcje nierzadko „po amator­sku”, tj. jako zajęcie uboczne, nie stanowiące za­sadniczego źródła utrzymania;coraz oczywistszym powiązaniem badań naukowych z produkcją przemysłową różnego rodzaju; coraz bardziej konsekwentnie wcielanymi w życie zasadami świadomej swych celów i środków polityki naukowej, kierowanej przez scentralizowane ośrodki pośrednio lub bezpo­średnio powiązane z interesami państwowymi.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)