SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

Powyższe sformułowanie ma konsekwencje dla kompleksowego studiowania doświadczeń poważnie związanych z funkcjonowaniem syste­mu nauki. Kilka z nich ma szczególne znaczenie, a mianowicie strategiczne założenia planowania nauki radzieckiej, struktura potencjału nauko­wego w Związku Radzieckim, tendencje wystę­pujące w rozwijaniu sieci ośrodków naukowych, zasady tworzenia nowych ośrodków naukowych oraz niektóre aktualne zagadnienia współdziała­nia organizacji naukowych.Odpowiedź na pytanie, jakie są główne cele kontroli pracy ludzi nauki i dziedzin pokrew­nych, zawiera jednocześnie ważną i konkretnie ujętą definicję strategicznej doktryny rozwoju nauki radzieckiej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)