SZEREG PRZEMIAN

Wszystko to powoduje szereg głębokich prze­mian zarówno w świadomości uczonych, jak i w stylu ich pracy.W każdym państwie — bez względu na jego ustrój ekonomiczny, społeczny i polityczny społeczności uczonych tracą skutkiem tych przemian swój dawny charakter i przetwarzają się w organizacje powołane do realizowania — coraz bardziej imperatywnie formułowanych — zadań publicznych wytyczanych przez rządy państw, które integrują działalność wszystkich społeczności na zasadzie ogólnospołecznego po­działu pracy.Coraz konsekwentniej wmontowywane w ob­ręb istniejących systemów ekonomicznych, spo­łecznych i politycznych, społeczności uczonych jawią się dziś obserwatorowi z zewnątrz jako pewien spójny układ społeczny, wewnątrz któ­rego panują mniej lub bardziej jednolite poglą­dy na naukę.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)