SZEROKI PROGRAM ŚRODKÓW

Szeroki program środków zmierzających do jakościowego doskonalenia personelu nauko­wego został zaplanowany już dawno i jest obec­nie realizowany. Program ten obejmuje także środki zapewniające wprowadzenie — przy udziale specjalistów — najważniejszych z punk­tu widzenia gospodarki narodowej kierunków badawczych.Warto przypomnieć, że naukę można uważać za skomplikowany, dynamiczny system infor­macyjny stworzony przez człowieka w celu zbie­rania, analizowania i przetwarzania informacji służących do odkrywania nowych prawd i ich praktycznego zastosowania. Oto dlaczego obec­ność nowych idei, oryginalnych metod, a tak­że sposob, w jaki pracownicy naukowi są infor­mowani o światowym dorobku, stanowią główne czynniki składowe potencjału naukowego okre­ślonego systemu nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)