SZKODLIWA ZAROZUMIAŁOŚĆ

Zdaniem Sprata naj­bardziej szkodliwa jest zarozumiałość tych, któ­rzy są przekonani, że mają monopol myślenia. „Świat — pisał — byłby lepiej rządzony, gdyby nie było tylu ludzi, którzy zakładają, że są zdol­ni podołać trudom sprawowania władzy”. Ol­brzymia wartość wychowawcza nauki polega natomiast na tym, że uczy ona skromności, gdyż umożliwia ludziom poznanie własnych błędów rozumowania.Refleksje Sprata w tej dziedzinie mają jed­nak niekiedy posmak kaznodziejskiego moralizowania, a także pewnej — być może zamie­rzonej -— dwuznaczności; niektóre przestrogi skierowane są ponadto także i przeciwko współ­obywatelom, a zwłaszcza tym, którzy grzeszą zarozumialstwem w przekonaniu, że potrafiliby lepiej rządzić niż obecni władcy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)