SZKOLENIA NAUKOWCÓW

Tempo szkolenia naukowców o wyższych kwalifikacjach nie jest oczywiście identyczne we wszystkich gałęziach nauki. Pod tym wzglę­dem stwierdzić trzeba, że najbardziej gwałtow­nie rozwijającą się i najbardziej liczną jest gru­pa nauk technicznych, fizyczno-matematycz- nych oraz chemicznych i medycznych. Ekono­mia, historia, filozofia, pedagogika i filologia mają wysokie, ale nierówne tempo wzrostu per­sonelu naukowego. Trzecia grupa — geografia, architektura i krytyka sztuki, a także niektóre inne gałęzie nauki — ma raczej niskie tempo wzrostu wysoko kwalifikowanego personelu na­ukowego, a zwłaszcza doktorów. Struktura wieku jest również ważnym para­metrem w potencjale naukowym kraju.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)