SZYBKI POSTĘP

Tym, którzy ignorują te fakty, trudno będzie zrozumieć ca­łokształt rozwoju Japonii, a szczególnie proces szybkiego formowania się i ogromnego postępu wśród japońskich środowisk intelektualnych.Trzeba tu przypomnieć, że już w początkach XII wieku wybudowana została w Japonii świą­tynia Horyuji, będąca najstarszym drewnianym budynkiem z istniejących dotychczas w świecie. W połowie VIII wieku w Nara wykonano z brą­zu wielki posąg Buddy; należy sądzić, że był to największy z odlanych posągów w tym okresie, liczył bowiem 16,2 m wysokości.Kojiki, Nihonshoki i Mannyoshu (dzieła histo­ryczne i antologia starożytnej poezji japońskiej) liczą już sobie ponad tysiąc lat, a Dzieje Genji, dobrze znana obecnie na całym świecie długania kadr naukowych. Arabski Środkowy Wschód zaznał wówczas gorączkowych zmian we wszyst­kich dziedzinach życia.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)