TEORETYCZNE PODSTAWY

Opracowują one teo­retyczne podstawy bogactwa narodowego i ra­cjonalnego korzystania z tego, co przynosi ze so­bą rozwój sił produkcyjnych, wytyczają najbar­dziej owocne drogi postępu technicznego i kultu­ralnego okręgów, rejonów i republik. Przy tym wszystkim jednak te naukowe ośrodki nie sta­rają się ograniczać swojej działalności do spraw lokalnych regionu. Wszędzie tam, gdzie jest do­statecznie szkolony personel, przeprowadza się badania, które są przedmiotem zainteresowania nauki w szerokim rozumieniu tego słowa. W większości naukowych ośrodków akademickich poprzez rozwijanie określonych kierunków ba­dań powstaje wiedza, która równocześnie przy­czynia się do przyrostu wiedzy w całym kraju.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)