TO NIE PRZYPADEK

Jeżeli weźmie się to pod uwagę, okaże się, że nie jest przypadkiem, iż — jak pi­szący te słowa miał możność przekonać się o tym w listopadzie 1969 r. — Institut fur Geschichte der Naturwissenschaften uniwersytetu w Ham­burgu prowadził pod kierunkiem prof. B. Stickera w semestrze zimowym 1969/1970 semina­rium poświęcono „Historycznym przykładom konfliktowych sytuacji w dziejach nauki” (m.in. Galileusz, Lavoisier, Humboldt, Nobel, Einstein itd.); niemal wszystkie większe odkrycia nauko­we dokonane zostały w atmosferze konfliktów. Społeczność uczonych bardzo rzadko na ogół stanowi grupę bezkonfliktową, często natomiast traktowana być musi jako zespół osób lub ugru­powań działających w obliczu różnego rodzaju sporów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)