TRADYCJA NAKAZUJE

Ani moralizowanie, ani nie­ufność do postępu technicznego nie zdadzą się tu jednak na nic, jeżeli sami uczeni nie zrozu­mieją, że chodzi o inną naukę, która odegrać winna inną rolę niż dotychczas.Tradycja każe nam ciągle traktować człowie­ka jako pana i władcę przyrody, który tylko dzięki takiemu właśnie stanowisku może osiąg­nąć dobrobyt i szczęście (do niedawna oba te pojęcia uchodziły za synonimy). Dziś jednak, kiedy rzeki zamieniono w ścieki, morzom grozi zatrucie, a pokrywającej ziemię roślinności cał­kowita zagłada, kiedy więc rozwój techniczny zakłócił stan równowagi między zjawiskami fi­zycznymi i biologicznymi — uświadomiono sobie wreszcie, że również i człowiek jest częścią natury i że — co za tym idzie — zniszczenie na­tury pociągnie za sobą zniszczenia człowieka, a kontynuacja dotychczasowego postępowania jest równoznaczna z samobójstwem.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)