TRUDNO SIĘ DZIWIĆ

Trudno się temu dziwić, jako że instytucje te przekształcone zo­stały w większości krajów w bastiony konserwa­tyzmu, czego wyrazem było choćby zalecenie króla Francji, które w 1671 r. przekazał wła­dzom uniwersyteckim arcybiskup paryski: za­braniało ono głoszenia w murach tej uczelni poglądów innych niż dotąd przyjęte. Toteż nie był niczym szczególnym fakt, że najwięksi ucze­ni tego stulecia jak Bacon, Kartezjusz, Kepler, Leibniz i in. — nie byli związani z uniwersyte­tami bądź — jak np. Galileusz —- dokonali swych największych odkryć poza ówczesnymi uczelniami; jednym z nielicznych wyjątków był profesor uniwersytetu Cambridge —- Izaak Newton.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)