TWÓRCY PODSTAW

Ci, którzy w XVII i XVIII w. tworzyli podstawy statystyki i demografii (Gra- unt, Petty, Weigel i in.), byli jednocześnie prak­tykami i teoretykami; znakomity uczeń WeiglaLeibniz myślał o udoskonaleniu prognoz de­mograficznych przez powiązanie ich z rachun­kiem prawdopodobieństwa, pragnął zakładać katedry eko, nomii na uniwersytetach i zdołał do­prowadzić do utworzenia w 1700 r. Berlińskiej Akademii Nauk; został — jak wiemy — jej pierwszym prezesem, a ukuta przez niego dewiza „Theoria cum praxi” do dziś zdobi wydaw­nictwa tej instytucji.W tej samej epoce i w zbliżonych okolicznoś­ciach powstawały liczne projekty „kolegiów oświaty” mający na celu kształcenie przy­szłych urzędników państwowej administracji itp.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)