TYPOWE SPOJRZENIE

Tego rodzaju spojrzenie, typowe dla polityków nauki, publicystów dtp. (jego prze­jawem jest duża część niniejszej publikacji) ce­chuje też socjologicznie zorientowanych człon­ków tych społeczności. Stąd m. in. wywodzą się próby takiego ich określenia, które pomija treść poglądów panujących w obrębie społeczności: i tak, wychodząc z założenia, że „nauka jest wie­dzą o charakterze społecznym”, John Ziman wi­dzi istotę jej społecznego funkcjonowania w uzyskiwaniu przez uczonych „jak najszerszej jednomyślności racjonalnych przekonań”. W ten sposób społeczności uczonych uzyskują w oczach historyków nauki postać ponadczaso­wego pojęcia o charakterze modelowym, co po­zwala uchwycić ich formalną tożsamość mimo ustawicznych przekształceń treści poglądów ak­ceptowanych wewnątrz tych społeczności.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)