TYPOWY PRZYKŁAD

Typowym przykładem były Stany Zjednoczone, gdzie po­czątkowo społeczności uczonych stanowiły prze­dłużenie społeczności europejskich (głównie bry­tyjskich) i gdzie dopiero po uzyskaniu niepo­dległości rozwinęły się one jako czynnik samo­dzielny. Podobny proces widoczny jest teraz w krajach Trzeciego Świata, z tym że — jak wiadomo — każdy z tych krajów w odmienny sposób przeżywa trudności związane z narodzi­nami i rozwojem rodzimych środowisk intelek­tualnych będących zarodkiem narodowych spo­łeczności uczonych.Zacząć trzeba od Kenii, przy czym omówienie będzie jedynie sumaryczne, zważywszy fakt, że przecież dopiero od niedawna, tj. od grudnia 1963 r., kraj ten uzyskał niepodległość; byłoby więc trudne wyjść poza uwidocznienie pewnych cech, typowych dla najwcześniejszego stadium powstawania społeczności uczonych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)