TYPY WSKAŹNIKÓW POTENCJAŁÓW

Istnieją cztery główne grupy wskaźników potencjału naukowego: siła i struktura kadry naukowej, zasób własnych osiągnięć pracowni­ków nauki i sposób, w jaki są oni informowani o dorobku światowym, zabezpieczenie bazy ma­terialnej i technicznej oraz organizacyjna pod­stawa badań naukowych.Ten lub inny aspekt potencjału naukowego staje się ważny w zależności od tego, do jakiej instytucji te dane charakterystyczne się odnoszą (czy więc chodzi o instytut, zespół zakładów na­ukowych lub też o naukę w całym kraju czy jednej republice). Jednakże wszystkie te aspek­ty pozwalają na dokonywanie systematycznych porównań i mogą być w konkretny sposób ana­lizowane od strony ilościowej. Tego rodzaju ana­liza pomaga w znalezieniu rezerw, które mogły­by zostać wykorzystane w celu zwiększenia po­tencjału naukowego w ramach danego systemu naukowego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)