U SCHYŁKU WIEKU

Odkąd u schyłku XIX w. zlikwidowano pro­wadzone w języku francuskim wykłady z che­mii, na wydziale nauk ścisłych Uniwersytetu Tokijskiego zapanował już niepodzielnie angiel­ski. Język flamandzki, pierwszy i jedyny język obcy w utworzonej w roku 1857 szkole Bansho-Shirabe-Sho, utracił swe znaczenie, odkąd za­warto z innymi narodami traktaty dyploma­tyczne, a w Jokohamie, Kobe i wielu innych miastach portowych zaczął się rozwijać — po przybyciu w roku 1853 komandora Perry — handel zagraniczny. Według danych statystycz­nych, zawartych w raporcie Ministerstwa Szkol­nictwa z 1874 r., działało w tym czasie w Japonii 91 szkół (łącznie z rządowymi, okręgowymi prywatnymi) z obcym językiem wykładowym, opowieść romantyczna, napisana została w wie­ku XI przez Murasaki-Shikibu.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)