UCHWYCENIE RÓŻNIC

Aby należycie uchwycić dzielące te kraje róż­nice, przypomnieć trzeba na wstępie, że trady­cja naukowa, znikoma lub wręcz nie istniejąca w krajach afrykańskich zamieszkałych przez ludność murzyńską, odgrywa pewną rolę w kra­jach Ameryki Łacińskiej, natomiast w świecie arabskim i w Indiach stanowi bardzo istotny element, a świadomość ogromnego wkładu, jaki do nauki światowej wnieśli uczeni arabscy i hin­duscy, jest tam powszechna. I choć — jak zo­baczymy — tradycja ta nieraz utrudnia krysta­lizowanie się nowożytnych społeczności uczo­nych w tych krajach, to jednak kraje arabskie, Indie oraz kraje Ameryki Łacińskiej dysponują obcenie na tyle poważną liczbą pracowników nauki, że można mówić o nauce tych krajów jako o realnym składniku ich życia społecznego, dzięki któremu kraje te mogą rozwijać mniej lub bardziej samodzielnie swój potencjał nauko­wy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)