UJEDNOLICENIE POGLĄDÓW

Nie chodzi jednak bynajmniej ani o całkowi­te ujednolicenie poglądów administratorów i uczonych, ani o jednomyślność w gronie sa­mych uczonych, lecz o stworzenie sytuacji, któ­rą Bertrand Russell — wspominając o swoich stosunkach z Conradem — tak oto pisał w swej Autobiografii: „Nie zgadzaliśmy się zgoła ze sobą w większości naszych poglądów, ale w czymś bardzo fundamentalnym byliśmy niezwykle jednomyślni”. W istocie bowiem rzeczy konflikt jest także pewną formą współdziałania, jest tak jednak wtedy, gdy nie paraliżuje ludzkiej ak­tywności, lecz przeciwnie: stymuluje ją. Można się tu powołać na analogię ze światem zwierząt: ostatnie badania prowadzone w USA (Columbia Wisconsin) wykazały zdecydowaną przewagę szczurów i małp wychowanych w środowisku konfliktowym nad ich pobratymcami, które by­ły chowane w atmosferze cieplarnianej, tj. bez­konfliktowej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)