UKAZANIE GŁÓWNYCH TENDENCJI

Powyższe stwier­dzenia mają na celu tylko ukazanie głównych tendencji, warto jednak zanotować pewne cechy charakterystyczne. W ciągu ostatniego dwudzie­stolecia znaczenie, jakie przypisywano pew­nym dziedzinom badań, uległo zmianom. Przy­czyny takiego stanu rzeczy należałoby szukać w tworzeniu nowych instytucji, które wymaga­ją wysokich nakładów i stałej poważnej pomo­cy, jak to jest np. w przypadku badań jądro­wych, oraz często we wzroście odpowiedzialnoś­ci i w zmianie układów pierwszeństwa między poszczególnymi stanami. Wyrażone procentowo wydatki na cele badawcze znacznie rosną.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)