UKOŃCZENIE WYŻSZEJ UCZELNI

Ukończenie wyższej uczelni okazało się-jed­nak w wielu przypadkach niewystarczające do wykonywania niektórych zawodów, głównie zaś intelektualno-koncepcyjnych. Wymagania w tym zakresie powiększają się stale i dlatego m.in. szkolnictwo wyższe wszystkich niemal krajów przeżywa obecnie poważny kryzys. Za­równo we wschodniej, jak i zachodniej Europie słychać powszechne narzekania na słabe przy­gotowanie absolwentów . Wyższe uczelnie typu liberalnego (zawierające zresztą jeszcze relikty dawnych uniwersytetów korporacyjnych), które ukształtowały się na przełomie XIX i XX w. na wzór uniwersytetów niemieckich, łączyły umie­jętnie pracę dydaktyczną z działalnością badaw­czą.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)