UNIWERSALNE ELEMENTY

Hagstrom bada uniwersalne i partykularne ele­menty w funkcjonowaniu nowożytnych grup in­telektualistów, D. Krantz ukazuje konflikto- wość pozycji „internacjonalisty” we współczes­nym środowisku naukowym, a wreszcie J. Ben David zastanawia się nad rolą wiodących ośrodków międzynarodowego życia umysłowego i praktycznymi konsekwencjami, jakie ta makrosocjologiczna analiza może mieć dla wielu pracowników nauki. Sumaryczny przegląd po­ruszonych przez tych autorów kwestii pozwala stwierdzić, że chodzi tu o próbę znalezienia wyj­ścia z jeszcze jednej konfliktowej sytuacji, w jakiej znalazły się nowożytne społeczności uczonych, tym razem skutkiem coraz bardziej Widocznej internacjonalizacji obecnego życia naukowego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)