UPRAWIANIE NAUKI

Natomiast upra­wianie nauki, a w szczególności nauk przyrod­niczych (opartych na ustawicznym konfronto­waniu teorii z faktami) sprawia, że człowiek sta­je się zdolny do zastąpienia przemocy w stosun­kach międzyludzkich przez nieskrępowaną wy­mianę myśli, w której zwyciężają przekonywa­jące argumenty. Dzieje się to z pożytkiem dla całości państwa. Uogólniając wywody Sprata można by jego tok myślenia przedstawić w spo­sób następujący: człowiek nie dopuszczający do yskusji otoczy się prędzej czy później gronem pochlebcow, którzy przytakiwać będą każdej je­go decyzji, nawet całkowicie błędnej. Odtąd będzie on słyszał tylko echo własnych poglądów Które obłudnie nazwie „opinią publiczną”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)