USPRAWNIENIE SYSTEMU

Słowem: usprawnienie dziś istniejące­go systemu nauczania możliwe jest tylko przy założeniu, że przede wszystkim pracownicy nau­kowi będą decydować o dystrybucji posiadanych środków finansowych.Wiąże się z tym zagadnienie pomocy udzielo­nej ze strony organizacji międzynarodowych, jak inpUNESCO. Praktyka wykazuje, że sku­teczność tej pomocy jest bardzo ograniczona głównie dlatego, że organizacje te działają po­przez rządy poszczególnych państw, co zresztą jest zupełnie zrozumiałe, ale pociąga za sobą wspomniane wyżej zbiurokratyzowanie całej akcji; wydaje się, że byłoby bardzo pożądane za­stosowanie taktyki bardziej elastycznej, a pole­gającej na skierowaniu odpowiednich fundu­szów na pewne ściśle określone cele wyznaczone przez odpowiednich ekspertów, mających przed oczyma nie tylko doraźne potrzeby, ale przede wszystkim realizację bardziej dalekosiężnych planów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)