USTAWICZNE ŚCIERANIE SIĘ

Elementy ustawicznego ścierania się poglądów nie wiążą się z początkami nauki jako działalności nasta­wionej na odkrycia, lecz z warunkami społecz­nymi, od których ta działalność zależy. Jeśli te elementy zostaną wprowadzone w pewnych sytuacjach konfliktowych do zespołu, mogą po­chodzić z zewnątrz, lecz często bywają rezulta­tem stosunków panujących między członkami danego zespołu.Praca naukowców i działalność organów i in­stytucji, od których zależy podejmowanie decy­zji dotyczących nauki — pisze dalej Tondl — nie mogą być oddzielone od warunków społecznych, ekonomicznych i psychologicznych, w jakich znajdują się pracownicy nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)