W CZASIE KARIERY

Warto pamiętać, że w liście do Keplera z 1597 r. Galileusz pisał, jak to w czasie jego kariery uniwersyteckiej zabroniono mu wykła­dać o innych doktrynach jak tylko o ogólnie uznanych, co równało się m. in. konieczności przemilczania teorii Kopernika, wówczas jeszcze oficjalnie nie potępionego.Nie licząc zebrań, które odbywały się w do­mach różnych mecenasów, oraz spotkań w pry­watnych mieszkaniach uczonych (Mersenne’a np. nazywano „skrzynką pocztową” z uwagi na jego umiejętność kontaktowania ze sobą inte­lektualistów) życie umysłowe koncentrowało się wówczas w nowo powstających — czasem tylko na krótko — akademiach, które zakładano na­przód w Italii (rzymska Accademia dei Lincei powstała w 1600 r., florencka Accademia del Cimento — w 1651 r.), a potem w Anglii, Fran­cji, Niemczech itd.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)