W JĘZYKU POTOCZNYM

Toteż i w tym wypadku wydaje się bardziej właściwe posłużyć się przyjętym w języku po­tocznym pojęciem „społeczności uniwersytec­kiej” , gdyż rzadko się zdarza, aby pewna grupa społeczna o zbliżonych zainteresowaniach inte­lektualnych reprezentowała taką jednolitość, jak np. grupy wyznaniowe, trafnie zazwyczaj określane mianem „wspólnot religijnych”.W poszukiwaniu cech charakterystycznych pozwalających wyróżnić społeczność uczonych spośród innych społeczności wskazać trzeba na to, co można by określić jako znamię szczegól­ne (differentia specifica): jest nim działalność naukowa członków tej społeczności. Ona to właśnie decyduje o specyficznym charakterze społeczności uczonych; jeśli bowiem każdą spo­łeczność ludzką określić można jako grupę osób połączonych pewną wspólnotą interesów lub — co najmniej — zainteresowań, to interesy (ewent. zaś tylko zainteresowania) osób przy­należnych do określonej społeczności uczonych wyróżniają się tym, że kształtują się w klimacie aktywności intelektualnej noszącej piętno usta­wicznej wymiany myśli i doświadczeń, która determinuje charakter wewnętrznej integracji tych społeczności oraz ich odporność na naciski z zewnątrz.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)