W KOLEJNYCH ETAPACH

W pierwszym etapie (1774—1853) tłumaczono na język japoński (za pośrednictwem holender­skiego) prace dotyczące istoty rewolucji nauko­wej w Europie, a mianowicie: podstawowe dzie­ła Yesaliusa, Kopernika, Newtona, Linneusza Lavoisiera i Daltona. W drugim etapie (1853—1868) pojawiły się dwie zasadnicze zmiany. Jedną z nich było prze­stawienie się Rangaku (Nauki Holenderskiej) na użytek militarny i jako konsekwencja tej zmia­ny — przejście uczelni w gestię rządu. Inną istotną przemianą było przejście z systemu ho­lenderskiego na angielski. Po przybyciu koman­dora Perry (1853), gdy poznano lepiej sytuację panującą w innych krajach, stwierdzono więk­szą korzyść nauki języków niemieckiego, fran­cuskiego i angielskiego niż holenderskiego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)