W OBAWIE PRZED INKWIZYCJĄ

Inaczej jednak niż Bacon (który spędził życie w gronie innych ludzi), Kartezjusz szukał odosobnieniaukrył się w Holandii nie tylko w obawie przed inkwizycją, ale także pragnąc ograniczenia kon­taktów z innymi, w tym także uczonymi i filo­zofami. Traktował ich zresztą wyniośle, dostrze­gając jedynie najwybitniejszych; toteż tylko „ludzi o najwyższych zdolnościach” uważał za godnych zajęcia wysokich stanowisk w hierar­chii społecznej, podczas gdy innym przeznaczał jedynie funkcje podrzędnych wykonawców. Bez przesady powiedzieć można, że idealny zor­ganizowany przez Kartezjusza zakład naukowy przypominałby przedsiębiorstwa manufakturo­we, zarządzane przez „kapitanów nauki” (jeśli można tak właśnie strawestować znane powie­dzenie Saint-Simona).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)