W OCZACH KRYTYKÓW

W oczach niemal wszystkich krytyków wysoko rozwinięty przemysł jest czynnikiem pogłębiającym nierówny podział do­chodu narodowego, a nauka z tym przemysłem związana i jemu głównie służąca staje się syno­nimem zła toczącego całą strukturę ekonomicz­ną, społeczną i polityczną.Uwagi obserwatorów nie uszło także i inne zjawisko, a mianowicie rażąca dysproporcja między szczytowymi osiągnięciami współczesnej nauki i techniki a tym, co służy codziennym potrzebom człowieka. Tylko w bardzo niewielu krajach warunki życia zostały korzystnie zmo­dyfikowane, natomiast większość ludności za­mieszkującej Ziemię żyje w warunkach niemal takich samych, jakie istniały na przełomie XIX i XX stuleci^. Drastycznym tego przykładem jest choćby komunikacja: w dobie podróży mię­dzyplanetarnych podróż z jednego miasta do drugiego wymaga często więcej czasu niż przed półwieczem.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)