W PAŃSTWOWEJ INTEGRACJI

Jest tak przede wszystkim dlatego, że nauka, a wraz z nią i uczeni stali się elementem scalającym proces państwowej integracji, gdyż okazało się, że rea­lizacja programów rozwoju nauki i techniki wy­maga mobilizacji sił wszystkich mieszkańców i że harmonijny rozwój krajów rozwijających się zależy w decydującej mierze od koordynacji wysiłków wszystkich pracowników naukowych: przyrodoznawców, matematyków, fizyków, techników, a także uczonych uprawiających na­uki społeczne i humanistyczne.Właśnie jednak w łonie samych środowisk naukowych krajów Trzeciego Świata kryją się w tej chwili poważne trudności hamujące ich rozwój, a mianowicie formowanie się postawy naukowej napotyka tam duże trudności z uwagi na różne przyczyny niełatwe do pojęcia przez Europejczyka.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)