W RĘKACH WŁADZ

Wreszcie, nauka posługiwała się językiem angielskim i dlatego nie mogła ode­grać roli, jaką odegrała w Europie, lecz pozosta­wała w izolacji. Nie znalazła oddźwięku w róż­nych warstwach społeczeństwa; przeciwnie, stała się integralną częścią polityki kolonialnej.Nauka, będąca instrumentem politycznym w rękach władz kolonialnych, spowodowała falę podejrzeń ze strony nacjonalistów. Zamiast wy­korzystać naukę jako oręż w walce o emancy­pację i przemiany społeczne, odrzucili ją, opie­rając się prawie wyłącznie na światopoglądzie, llozofiach i wartościach minionego okresu. Wartosci te były nie tylko interpretowane zgod­nie z potrzebami chwili, lecz stały się integral­ną częścią opozycji kulturalnej skierowanej przeciwko władzy kolonialnej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)