W STADIUM REALIZACJI

Tak oto dawne, średniowieczne określenie uniwersytetu jako „społeczności nau­czających i uczących się, którzy wspólnie po­szukują prawdy”, uzyskuje dziś nową treść.Jeszcze dalej sięgają — będące obecnie w sta­dium realizacji — pomysły angielskich labou- rzystów, którzy w małej miejscowości Milton Keynes (80 km od Londynu) organizują nowy typ wyższej uczelni. Będzie ona dostępna dla wszystkich i posługiwać się będzie zarówno tra­dycyjnymi metodami pedagogicznymi (pisemne prace kontrolne, okresowe wykłady dla grup studenckich itd.), jak i nowoczesnymi środkami masowego przekazu (telewizja, radio, taśmy ma­gnetofonowe, filmy, przeźrocza itd.), przy czym trzyletnie studia prowadzone są z reguły syste­mem korespondencyjnym, gdyż studenci, za­mieszkali na całym terytorium Wielkiej Bry­tanii, otrzymują materiały pocztą. Nazwa tej uczelni — Uniwersytet Otwarty (Open University) — jest znamienna dla stadium, w jakim znajduje się obecna ewolucja niemal wszyst­kich wyższych uczelni.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)