W TEJ SAMEJ EPOCE

W tej samej epoce i w zbliżonych okolicznoś­ciach powstawały liczne projekty „kolegiów oświaty” mający na celu kształcenie przy­szłych urzędników państwowej administracji itp. Panujący starali się być możliwie najbar­dziej „oświeceni”, a prymat niderlandzkiego uczonego Justusa Lipsiusa nie ulega w tym za­kresie wątpliwości. Jego łacińskie dzieła mające na celu „przysposobienie do rządzenia” (O sta­łości…, Sześć ksiąg o polityce itd.) wydawano do połowy XVII w. kilkadziesiąt razy i tłumaczono na wiele języków nowożytnych — stanowiły one podstawę wykształcenia książąt wielu dworów, z Krystyną szwedzką na czele.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)