W WIĘKSZOŚCI EUROPEJSKICH KRAJÓW

Jest przy tym interesujące, że we Francji — jak i w większości krajów eu­ropejskich — poświęcenie się badaniom nauko­wym oznacza niemal zawsze realizację pewnego „powołania”, podczas gdy w Stanach Zjedno­czonych każdy prawie student związany jest okresowo z pracami badawczymi prowadzonymi w różnych laboratoriach, instytutach itp. Stąd brak tam ostrej różnicy między nauką „czystą” i „stosowaną”, do jakiej przyzwyczaja pracow­ników nauki tradycja studiów europejskich. Dlatego też i studia podyplomowe nie mają w USA charakteru „praktyki”, lecz związane są ze strukturą nauczania. Można by tu wskazać na jeszcze jeden przykład wiążący się z niedaw­nym opublikowaniem artykułu pod znamiennym tytułem Droga przyszłości: skrócenie studiów i intensyfikacja doskonalenia kadr , gdyby nie fakt, że jego autor zamieszkuje w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie przyszłość na­uki powiązana została nie tylko z uniwersyteta­mi, nawet najbardziej udoskonalonego typu.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)