WARUNKI FINANSOWE

Co się tyczy warunków finansowych uczo­nych hinduskich, to badania wykazały, że 56,7% pracowników nauki zarabia od 200 do 499 rupii miesięcznie i że liczba tych, którzy zarabiają 1000 i więcej rupii miesięcznie, stanowi zaled­wie 7,1%. Ponadto 50% osób należących do pierwszej grupy (200—499 rupii) jest w wieku 21—30 lat. Rozpatrując strukturę zawodową, na pierwszym miejscu pod względem uposażenia należy wymienić lekarzy, potem inżynierów; w innych zawodach różnice nie są znaczne. Naj­niższe pensje mają matematycy, statystycy i geografowie.Płynność kadr naukowych jest różna, w zależ­ności od tego, czy bierze się pod uwagę uniwer­sytety, instytuty badawcze czy też przemysł.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)