WARUNKI SPRZYJAJĄCE

Warunki sprzyjające analizie „zapasu” wyników naukowych dają po­czątek szczególnym kierunkom w systemie in- naukowej, który formuje się obecnie w AbKK. Są to przede wszystkim: „zapas” do­niesień na temat nowych osiągnięć naukowych, w posiadaniu państwowej służby rejestracyjnej (istniejącej od 1956 r.), a także materiały nowego wszechzwiązkowego ośrodka informacyjnego, w którym znajdują się kopie referatów na temat zakończonych już ba­dań. Utworzenie takich informacyjnych fundu­szy, których ważność nie ulega wątpliwości, stwarza jedną specyficzną cechę, mianowicie nieobecność tak zwanych „sekre­tów firmowych” w ZSRR, co ma szczegól­nie doniosłe znaczenie dla rozwoju intelektual­nego szerokich kręgów ludzi nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)