WAŻNY CZYNNIK

Ważnym czynnikiem nie jest jednak wielkość tego drenażu, ale doniosłe znaczenie specjali­stów, reprezentujących dyscypliny szczególnie istotne dla obsady wyższych uczelni. Warto po­za tym zaznaczyć, że omawiamy zalążkowy sy­stem badań naukowych, nie zaś przodujące śro­dowisko świata intelektualnego, które np. w Stanach Zjednoczonych dostarczają 1000 fizy­ków rocznie na 200 milionów ludności. W kra­jach, o których będzie m-owa, przybywa rocznie mniej więcej pięciu fizyków na jeden milion mieszkańców, co ukazuje proporcje problemu. Jak wynika z dotychczasowych badań, około 70 /o fizyków wykształconych na Zachodzie uleg­ło drenażowi, który zamroził na 10 lat rozwój wszystkich narodowych uniwersytetów krajów arabskich. Im dłużej te instytucje pozostaną w tym stanie niedorozwoju, tym silniej ulegają one procesowi postępującego zacofania.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)